Social media

 • Facebook pagina
 • Twitter account
 • LinkedIn profiel
 • Email Wouter Willems
Wouter Willems Visie + Actie

Copyright 2022 © Willems Visie en Actie

Willems Visie en Actie, het verschil

Mijn motto:

Geen zinnige actie zonder visie en geen visie is zinnig als er geen passende acties op volgen.

In de dagelijkse praktijk is het helaas nog te vaak schering en inslag dat er gehandeld wordt zonder duidelijke visie, of veel tijd gestoken wordt in het opstellen van een visie, maar de acties, die er op moeten volgen niet of nauwelijks uit de verf komen.

Willems Visie en Actie staat voor begeleiding en ondersteuning van dit soort processen middels interim management en coaching: het in gang zetten en in gang houden van de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Eenvoud met daadkracht:

 • visie ontwikkelen
 • besluiten nemen
 • deze vervolgens uitvoeren
 • in de gaten houden, bijstellen waar nodig
 • en verder gaan.

Alles wat erbij komt kijken nemen we mee, op een wijze, gericht op de cultuur van het bedrijf, zodanig dat het resultaat blijvend is:

 • weerstanden bij uzelf of in uw bedrijf wegnemen
 • urgentie boven water krijgen
 • creativiteit stimuleren
 • visie maken
 • acties formuleren
 • en dan doen!

Het kan allemaal, in brede zin, maar ook heel specifiek en specialistisch. In de vorm van ondersteuning en coaching, maar ook als interim manager. Bij iedere situatie en uitdaging passen oplossingsrichtingen. U kiest.

We kijken naar de inhoud, maar ook naar de processen, immers wat we ook doen en willen, het is en blijft allemaal werken met mensen.

INHOUD en GEDRAG worden gecombineerd, DAT MAAKT HET VERSCHIL. Het resultaat is een open en direct proces. Het doel daarbij is dat de veranderde visie of de nieuwe werkmethode zo efficiënt en effectief mogelijk bereikt wordt en ook beklijft, in het bloed gaat zitten.

Wat kunnen we samen doen?

 • Algemene leiding
 • Commercie
 • Financiën
 • Marketing
 • Logistiek

Menu